การประกวดสวดมนต์ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

| กิจกรรมของทางวัดฯ

 

 

 

 

 

การประกวดสวดมนต์ในโรงเรียน-1

?????????????????????????? ??????????????? ?? ????? ???????????????????????? ????????????????

?????????????????????????? ??????????????? ?? ????? ???????????????????????? ????????????????

 

ผลการประกวดสวดมนต์ในโรงเรียน-1 ผลการประกวดสวดมนต์ในโรงเรียน-2