การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

รับโล่ดุริยางค์-5-ธค5

รับโล่ดุริยางค์-5-1-ธค4รับโล่ดุริยางค์-5-3-ธค1รับโล่ดุริยางค์-5-4-ธค6การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ_Page_1

การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ_Page_2
การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ_Page_3 การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ_Page_4 การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ_Page_5

ผลการประกวด-(-วาดภาพ-)1-2ย่อ ผลการประกวด-(-วาดภาพ-)1-1ย่อ