การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

จดหมาย แบบตอบรับรับโล่ประกวดสวดมนต์

ผลการประกวด(มัธยม) ผลการประกวด(ประถม)

 

 

1การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 59

2การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 59