โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม

| กิจกรรมของทางวัดฯ

 

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ปี 60

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ปี 58_Page_1

 

 

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ปี 58_Page_2

 

โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-1-1 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-2-2 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-3-3 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-4-4 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-5-5 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-6-6 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-7-7 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-8-8 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-9-9 โครงการเยาวชนเข้าวัด-59-10-10

 

สิริเทพ2

 

มิย1.57

 

 

นักเรียนเข้า(จันหุ่น) - Copy

 

 

 

นักเรียนเข้าวัด (กุนนที) - Copy

 

 

นักเรียนเข้าวัด (สมฤทัย) - Copy

 

นักเรียนเข้าวัด1

 

นักเรียนเข้าวัด3

 

นักเรียนเข้าวัด2

 

นักเรียนเข้าวัด4

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม(สวนบัว)1

  โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม-(บด) โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม(สัตย) โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม(สัตยฺ)

 สิริเทพเข้าวัด1 cats

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม28--1

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม28-2โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม28-4โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม28-3

โครงการเยาวชนเข้าวัด-(27-พย

 

โครงการเยาวชนเข้าวัด-(ธค

 

โครงการเยาวชนเข้าวัด-(11ธค

โครงการเยาวชนเข้าวัด-(27-พย2

เตรียมรัชดา1

เตรียมรัชดา2

สุรศักดิ์1

สุรศักดิ์2