กิจกรรมของทางวัดฯ

21
Jun

โครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม

| กิจกรรมของทางวัดฯ

 

อ่านต่อ
12
Jun

การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

   

อ่านต่อ
07
Dec

การอบรมครูพุทธธรรม

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

 

อ่านต่อ
10
Jun

การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

 

อ่านต่อ
24
May

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

| กิจกรรมของทางวัดฯ

 

อ่านต่อ
16
May

กำหนดกิจกรรม ปี 2559

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

อ่านต่อ
09
Oct

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

Buy cheap Viagra online

อ่านต่อ
21
May

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

  Buy cheap Viagra online

อ่านต่อ
02
Apr

การอบรมครูพุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

                 

อ่านต่อ
15
Aug

การประกวดสวดมนต์ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

| กิจกรรมของทางวัดฯ

                     

อ่านต่อ