อื่นๆ

01
Oct

Defeating The Debt Monster . To free your own self off its very

No Tags | อื่นๆ

The internet hosting server dealt with an indoor miscalculation and even misconfiguration as well as was in fact unable to […]

อ่านต่อ
26
Sep

Best UK Online Casinos ONLINE CASINO UK Here at CasinoUK,

No Tags | อื่นๆ

Home ‘ Best UK Online Casinos ONLINE CASINO SITES IN THE UK 2018 FAQs ABOUT FINDING THE Best UK Online […]

อ่านต่อ
25
May

บ้าน – วัด – โรงเรียน

No Tags | อื่นๆ

จุดเน้นพระราชดำริจัดตั้งวัด พัฒนาชุมชน บนพื้นฐานหลักการ บวร ย้อนหลังไปในอดีตนับร้อยนับพันปีมาแล้วที่สังคมไทยมี วัด เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา บ้าน หรือชุมชนไทย เมื่อครั้งในอดีตมี วัด  เป็นศูนย์รวมจิตใจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน บ้าน หรือชุมชนจะร่วมกับ วัด โดยการสนับสนุนที่สำคัญจาก โรงเรียน หรือ ราชการ ร่วมกันดำเนินการในลักษณะ 3 ประสาน บ้าน – วัด – ราชการ  หรือเรียกโดยย่อว่า บวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

อ่านต่อ
23
May

วัดพระราม ๙ ฯ วิถีแห่งความเรียบง่าย

No Tags | อื่นๆ

ทั่วประเทศมีวัดกว่า 30,000 วัด เฉพาะในกรุงเทพฯ มีถึง 443 วัด แต่มีเพียงวัดเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามว่าวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก   วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนพระราม 9 ซอยที่ […]

อ่านต่อ