การประกวดสวดมนต์ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

| กิจกรรมของทางวัดฯ

                     

อ่านต่อ